Όχι !!! Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Pieria Guide. Εγγραφή πρέπει να κάνουν μόνο οι επιχειρήσεις.

Comment on this FAQ